v.l. Marco Reus, Jadon Sancho (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331662
v.l. Axel Witsel, Thomas Delaney (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331661
Marco Reus (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331660
Marco Reus (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331659
Thomas Delaney (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331658
Dan-Axel Zagadou (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331657
v.l. Axel Witsel, Christian Guenter (Freiburg) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331656
Jacob Bruun Larsen (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331655
Yoric Ravet (Freiburg) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331654
v.l. Marco Reus, Trainer Lucien Favre (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331653
Oemer Toprak (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331652
v.l. Dominique Heintz (Freiburg), Schiedsrichter Frank Willenborg Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331651
Abdou Diallo (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331650
Luca Waldschmidt (Freiburg) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331649
Schiedsrichter Frank Willenborg Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331648
v.l. Lucas Hoeler, Tim Kleindienst, Jadon Sancho (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331647
v.l. Lukasz Piszczek, Marco Reus (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331646
Torwart Roman Buerki (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331645
Mario Goetze (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331644
Christian Guenter (Freiburg) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331643
Axel Witsel (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331642
Nils Petersen (Freiburg) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331641
Dortmund mit Einlaufkindern Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331640
Marco Reus (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331639
Marco Reus (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331638
v.l. Yoric Ravet, Marco Reus (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331637
Thomas Delaney (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331636
Trainer Lucien Favre (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331635
Luca Waldschmidt (Freiburg) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331634
Dominique Heintz (Freiburg) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331633
Dominique Heintz (Freiburg) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331632
v.l. Dominique Heintz, Paco Alcacer (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331631
v.l. Axel Witsel, Trainer Lucien Favre (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331630
Maskottchen Emma (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331629
Axel Witsel (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331628
Yoric Ravet (Freiburg) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331627
Oemer Toprak (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331626
Lukasz Piszczek (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331625
Manuel Gulde (Freiburg) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331624
Torwart Roman Buerki (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331623
Schiedsrichter Frank Willenborg Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331622
Torwart Roman Buerki (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331621
Dominique Heintz (Freiburg) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331620
Einlaufkind im Rollstuhl Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331619
v.l. Abdou Diallo, Nils Petersen (Freiburg) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331618
Manuel Gulde (Freiburg) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331617
Dan-Axel Zagadou (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331616
v.l. Nils Petersen, Abdou Diallo (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331615
Axel Witsel (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331614
Abdou Diallo (Dortmund) Dortmund, 01.12.2018, Fussball Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
Archiv-ID: 1331613